تورهای خارجی - مالزی+سنگاپور
تورمالزی+سنگاپور
مالزی+سنگاپور ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 19,100,000 ریال + 365 وضعیت تور : تورهای لحظه آخری
تورتور ترکیبی مالزی_سنگاپور
تور ترکیبی مالزی_سنگاپور ایرلاین (وسیله نقلیه): EMIRATES قیمت از : 23,000,000 ریال + 730$ وضعیت تور : در حال ثبت نام