تورتورباکو
تورباکو ایرلاین (وسیله نقلیه): ایران ایر قیمت از : 14,950,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور زمینی باکو
تور زمینی باکو ایرلاین (وسیله نقلیه): اتوبوس توریستی قیمت از : 7,200,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورباکو
باکو ایرلاین (وسیله نقلیه): ایران ایر قیمت از : 13,800,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور اسکی باکو
تور اسکی باکو ایرلاین (وسیله نقلیه): buta airwais قیمت از : 23,250,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام